خدا بچه ها را دوست داره….

برای تربیت و تنبیه، کودک را از خدا نترسانید:

خدا این کارو دوست نداره

خدا ناراحت شد

خدا میبرتت جهنم

مناسب سن کودک نیست و فقط موجب ترس

ووحشت در کودک میشود

تصور کودک در مورد خدا را شما می سازید.

کودک شما همه چیز را به خوبی میفهمد .

لطفا بگذارید خالق خود را خود بشناسد و شما نقش مشاهده گر وشنونده ی او باشید.

التماس تفکر …

پاسخی بگذارید

بستن منو