درک جنسیت در رشد انسان

والدین مسئولیت آموزش جنسی فرزندان خود را بر عهده دارند و نخستین قدم برای  آن ها در انجام این امر، آموزش دادن به کودکان در زمینه ی اصول اولیه ی جنسیت است اما بسیاری از والدین از پیچیدگی های واژه ی جنسیت درک روشنی ندارند و اغلب آن را با جنس اشتباه می گیرند.جنسیت چیزی بیش از جنس یا هویت جنسی است و در رشد هر فرد نقشی حیاتی ایفا می کند.درک جنسیت شامل درک چگونگی کارکرد بدن انسان، به ویژه چگونگی تولید مثل است.جنسیت علاوه بر آن شامل گستره ای از مفاهیم مربوط به روابط انسانی، مهارت های زندگی فردی، هویت جنسی و برخی از مسائل بهداشتی نیز هست.والدین باید آنچه را که می خواهند فرزندان شان درباره ی جنسیت بدانند، به آن ها آموزش بدهند اما علاوه بر آن، همواره باید بین فرزندان خود و تاثیرات جامعه و رسانه ها _ که اغلب ارزش های سالم خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهند _ مداخله کنند.روشن است که آموزش درباره ی جنسیت، فرآیندی پیچیده است که در طول عمر آدمی ادامه می یابد.

کودکان از آغاز تولد، دارای نوعی کنجکاوی نسبت به مسائل محیط و از جمله نسبت به بدن خود هستند.آگاهی و کنجکاوی شدید آن ها نسبت به کارکردهای بدن شان از نوپای آغاز می شود و تا دوران بلوغ ادامه می یابد.بچه هایی که نحوه ی کارکردن بدن خود را می شناسند، درک بهتری از مفهوم جنسیت دارند و از هویتی محکم تر برخوردار هستند.دانش به کودکان قدرت می بخشد، بنابراین کودکان نیز مانند نجوانان باید به منابع اطالاعاتی قابل اعتماد دسترسی داشته باشند، چه درون خانواده و چه در منابع موجود در جامعه.

کودکان علاوه بر دانش زیست شناختی، به آموزش درباره ی روابط انسانی هم نیاز دارند.بچه ها برای شکل دادن به جنسیت خود به خانواده و روابط حاکم بین اعضای خانواده ی خود رجوع می کنند.

از آن جایی که دوستان، آموزگاران و آشنایان، نقشی حیاتی در دنیای کودکان دارند، فراگرفتن مهارت های برقراری و حفظ روابط موفقیت آمیز، امری اساسی به شمار می آید.اگر در خانواده، روابطی نزدیک بین اعضا برقرار باشد، بچه ها با الگو قرار دادن آن ها، به ابزاری نیرومند دست می یابند.این ابزار به آن ها کمک می کند که در آینده و خارج از خانواده، روابط خود را بسازند.این مهارت ها را باید ابتدا درون خانواده و با والدین و همسالان تمرین کرد، بنابراین والدین باید از تاثیرات قوی الگوی روابط خانوادگی در پایه ریزی روابط آینده فرزندان شان آگاه باشند.

پاسخی بگذارید

بستن منو