نکات کلیدی درباره ی آموختن آمیزش جنسی به کودکان:

  • مرد و زن از طریق آمیزش جنسی تولید مثل می کنند.
  • آمیزش جنسی بین افرادی انجام می شود که به هم علاقه دارند و با هم رابطه ای متعهدانه دارند.
  • آمیزش جنسی شامل احساسات، رفتارها و نتایج بزرگی است و باید برای داشتن آن مسئولیت هایی بزرگ را پذیرفت.
  • آمیزش جنسی بخشی حیاتی از زندگی مشترک را تشکلیل می دهد.

اکنون فرصتی مناسب برای گفت و گو درباره ی ارزهای خاص و اعتقادات مذهبی مربوط به آمیزش جنسی و جنسیت به صورت عام است.

پاسخی بگذارید

بستن منو