نکات کلیدی در هنگام گفت و گو درباره ی جنسیت رشد انسان:

  1. پدر و مادر، نخستین آموزگاران کودک در زمینه ی جنسیت هستند.
  2. هنگامی که می خواهید گفت و گو درباره جنسیت را با فرزند خود آغاز کنید، شرم و حیا تا حدودی طبیعی است.
  3. کودکان به منابع اطلاعاتی قابل اعتماد نیاز دارند.آن ها باید توانایی این را داشته باشند که با شما یا فرد بزرگ سال قابل اعتماد دیگری درباره ی این موضوع خیلی حساس صحبت کنند.
  4. اگر احساس می کنید که این کار برایتان دشوار است، با والدین دیگر صحبت کنید و برای تمرین، نظرات و پاسخ خای خود را با صدای بلند به زبان بیاورید.
  5. در طول روز لحظه های بیشماری پیش می آید که برای آموزش مناسب است، از این لحظه ها استفاده کنید و موضوع را با فرزندان تان مطرح سازید.
  6. کتاب هایی را که مناسب سن فرزندتان است و با ارزش های خانوادگی شما مطابقت دارد، در اختیار فرزندتان قرار بدهید.
  7. اگر فرزندتان شما را با سوال خود غافلگیر کرد، می توانید پاسخ خود را به تعویق بیاندازید اما حتماً در اولین فرصت به سوال او پاسخ بدهید.
  8. اطلاعات در مورد جنسیت، مانند هر موضوع دیگر، نیاز به بیان مکرر دارد. یک بار گفتن کافی نیست.
  9. اگر احساس می کنید که هنگام گفت و گو  با فرزندتان چیزی را اشتباه گفته اید، به اشتباه خود اقرار کنید و آن را اصلاح نمایید.مثلاً می توانید بگویید:((یاد می آید داشتیم درباره ی نوزادان حرف می زدیم؟ همه ی اطلاعات من صحیح نبود.کمی درباره اش مطالعه کردم، واقعیت موضوع این جوری است.))

پاسخی بگذارید

بستن منو