پیدا کردن لحظه های مناسب آموزش رشد انسان

لحظه های مناسب آموزش، موقعیت هایی هستند که در طی زندگی روزمره ی ما رخ می دهند و به صورت فتح بابی برای گفت و گو بیشتر درباره ی موضوع جنسیت عمل می کنند.هنگامی که با فرزندان ماشین سواری می کنید و با او تنها هستید و در عین حال ناگریز هم نیستید که به روی هم نگاه کنید،زمان خوبی برای آغاز گفت و گو درباره ی جنسیت است.شما می توانید هر یک از موقعیت ها ی زیر را به یک موقعیت مناسب برای آموزش تبدیل کنید:

  • معلم فرزندتان، یکی از بستگان یا همسایه های شما، باردار شده است.
  • تلویزیون برنامه ای نشان می دهد که در آن، ارزش های خانوادگی یا اختلاف اخلاقیات خانوادگی را مطرح می شود.
  • دیداری از باغ وحش دارید که شامل مشاهده ی رفتار جنسی جیوانات یا توضیح درباره ی چرخه ی حیاتی آن هاست.
  • زاییدن یک حیوان خانگی.
  • به هنگام رفتن به مطب پزشک برای معاینه
  • وقتی کودک شما به بدن های برهنه یا نیمه برهنه ی دیگران در خانه یا در استخر زل می زند.
  • وقتی دختر یا پسران سعی می کند کسی را که برهنه است ببیند.
  • نگاه های کنجکاو فرزندان هنگامی که پوشک بچه ای را عوض می کنید.
  • دیدن نوار بهداشتی در یک فروشگاه.

پاسخی بگذارید

بستن منو