حتما همه ی ما خیلی برایمان پیش آمده که والدین رفتار های ناشایستی با ما داشته اند

و با خودمون میگفتیم بزار بزرگ بشوم ، مامان بشوم ، بابا بشوم ، این کار را با بچه ام نمیکنم ، اصلا کاری میکنم که همیشه بخنده و همیشه همون کاری را بکنه که خودش دوست داره.

چند نفرمون با خودمون اینطور فکر کردیم؟

و دقیقا داریم کاری را می کنیم که پدر و مادرمون با ما کردند؟

 

 

پیشنهاد میکنم فیلم کوتاه زیر را حتما نگاه کنید….

چند دسته از والدین وجود دارن :

یکسری از والدین هستند که دقیقا شیوه تربیتی والدین خودشون را پیش گرفته اند.

یکسری هستنند که فقط شیوه فرزند پروری نوین و جدید و طبق رویکرد های خودشون و آنچه که آموزش دیده اند پیش میروند.

یکسری هم هستنند که شیوه نوین و قدیم را پیش می برند.

حالا شما به عنوان والدین کدوم سبک را برای تربیت فرزندانتون اصولی میدونید و پیش میبرید؟؟…