همه نگران این هستند که بچه هایشان به حرف آنها گوش نمیدهند

اما نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای شما مینشینند.

در اصل هر کودکی یک هنرمند است ؛ اما مسئله مهم “هنرمند” ماندن است و یا هنرمند پروری است.

هنرمند نه به معنای موسیقی دان یا نقاش حرفه ای شدن ، بلکه هنر خوب شنیدن ، خوب حرف زدن ، خوب دیدن ، خوب ارتباط برقرار کردن با دیگران ، هنر نه گفتن و نه شنیدن است.

رضایت هنرجویان عزیز

سرکار خانم درمان

سرکار خانم پور شریفی

سرکار خانم عسگری

سرکار خانم سالاری

سرکار خانم اقدامی

شرکت در دوره های فرزند پروری و مهارت های زندگی و خود مراقبتی و همچنین مهارت قصه گویی و برقراری ارتباط و بازی ها با استفاده از نمایش میتواند قطعا این هنرمندی ها را در کودک ایجاد و آنها را هنرمند نگه دارد.

فرم زیر را پر کنید و ثبت نام و شرکت در دوره رایگان را بزنید تا به صفحه آموزش رایگان منتقل شوید.

فرم ثبت نام دوره رایگان